Untitled Document
Untitled Document
หน้าแรก ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภากาแฟ แผนที่สำนักงาน เว็บบอร์ด ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document

 
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์ วันที่ 14/12/2560
ผู้เข้าชมวันนี้ = 410
UIP ไม่ซ้ำกัน = 136 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนนี้ = 4906
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนที่แล้ว = 49900
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีนี้ = 467423
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีที่แล้ว = 168828
ผู้เข้าชมทั้งหมด = 636251
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
9 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 - 14.30 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 15

14 ธันวาคม 2560 เข้าดู 2 ครั้ง
6 ธันวาคม 2560 นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

14 ธันวาคม 2560 เข้าดู 2 ครั้ง
6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

14 ธันวาคม 2560 เข้าดู 2 ครั้ง
6 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.30 น. กลุ่มงานวิชาการ

14 ธันวาคม 2560 เข้าดู 2 ครั้ง
5 - 7 ธันวาคม 2560 ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 1 ส่วนจัดการต้นน้ำ

14 ธันวาคม 2560 เข้าดู 2 ครั้ง
5 ธันวาคม 2560 สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา

14 ธันวาคม 2560 เข้าดู 2 ครั้ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานจ้างเหมา จำนวนหลายอัตรา วันที่ 3-10-2560 ดู 353 ครั้ง
แบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามปลูกยางพารา วันที่ 19-07-2560 ดู 155 ครั้ง
ขอส่งแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) วันที่ 19-07-2560 ดู 60 ครั้ง
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ วันที่ 21-06-2560 ดู 72 ครั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่ง ผลงานประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ ไม่ซื้อ ขายงาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" วันที่ 19-06-2560 ดู 64 ครั้ง
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 16-06-2560 ดู 73 ครั้ง
เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 17-05-2560 ดู 78 ครั้ง
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทิศทางองค์การและจัดทำลักษณะสำรัญขององค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 1-03-2560 ดู 122 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัส วันที่ 10-02-2560 ดู 196 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันที่ 10-02-2560 ดู 194 ครั้ง
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการปลูกป่า การปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐ วันที่ 11-08-2560 ดู 65 ครั้ง
แต่งตั่งคณะทำงานส่งมอบสอวนป่า/โครงการและพื้นที่ปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯที่มีอายุ 10 ปี ที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ วันที่ 2-06-2560 ดู 97 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ วันที่ 16-02-2560 ดู 111 ครั้ง
จัดตั้งหน่วยงานฟื้นฟูป่าต้นน้ำยอดเนินขุนห้วยม่วง 1177 (ลูกเนินห้วยม่วง 1013) วันที่ 16-02-2560 ดู 124 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการตรวจสอบพบพื้นที่สวนป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และแปลงฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ถูกแผ้วถางและยึดถือครอบครอง วันที่ 10-02-2560 ดู 137 ครั้ง
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา วันที่ 9-02-2560 ดู 119 ครั้ง
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง วันที่ 9-02-2560 ดู 179 ครั้ง
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ วันที่ 9-02-2560 ดู 638 ครั้ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ วันที่ 9-02-2560 ดู 124 ครั้ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ วันที่ 9-02-2560 ดู 184 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การใช้วิทยุสื่อสาร วันที่ 12-09-2560 ดู 25 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การจัดทำแบบรายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงาน อส.301 วันที่ 12-09-2560 ดู 25 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12-09-2560 ดู 23 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การเบิกจ่าย วันที่ 12-09-2560 ดู 41 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน การเขียนหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการ วันที่ 12-09-2560 ดู 29 ครั้ง
คู่มือกระบวนการสนับสนุน ขั้นตอนการลาของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ วันที่ 12-09-2560 ดู 44 ครั้ง
การสมัครสมาชิกเว็บกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศกลาง วันที่ 19-08-2558 ดู 411 ครั้ง
คู่มือ การใช้งานรายงานปริมาณน้ำฝน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) วันที่ 5-09-2557 ดู 349 ครั้ง
คู่มือ รวมวิธีแก้ไข Error เครื่องปริ้นเตอร์ Canon วันที่ 14-08-2557 ดู 347 ครั้ง
เอกสารการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 25-07-2557 ดู 388 ครั้ง
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักและบริการ พร้อมอาคารประกอบ (บ้านพัก 2 ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 2 หลัง) ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดพะเยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1-12-2560 ดู 15 ครั้ง
ประกาศ สะนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 15 (เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม จำนวน 1 หลัง ของอุทยานแห่งชาติภูซาง งบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 8-06-2560 ดู 101 ครั้ง
ประกาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ของอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา งบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 8-06-2560 ดู 206 ครั้ง
ประกาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา 10 ห้อง ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดพะเยา งบเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 18-05-2560 ดู 92 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อุนรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน จังหวัดเชียงราย) ของสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16-05-2560 ดู 69 ครั้ง
ประกาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเดินขึ้นภูชี้ฟ้า (ในเขตวนอุทยานภูชี้ฟ้า) ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-05-2560 ดู 92 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกภูซาง จำนวน 5 รายการ ของอุทยานแห่งชาติภูซาง (งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21-04-2560 ดู 79 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเผยแพร่ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27-03-2560 ดู 104 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ขายพัสดุเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 142 รายการ วันที่ 22-02-2560 ดู 479 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ขายพัสดุเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 18 รายการ วันที่ 25-01-2560 ดู 183 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 12-12-2560 ดู 4 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 9-11-2560 ดู 11 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 30-10-2560 ดู 19 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 30-10-2560 ดู 9 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 13-09-2560 ดู 21 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนกรกฎาคม 256 วันที่ 17-08-2560 ดู 46 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 62 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 34 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนมีนาคม 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 43 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 42 ครั้ง
Untitled Document
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

แบบสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ปี 2560
รายการพัฒนาเชียงรายนำไทย
สู่อาเซียน
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ