Responsive image

13 พฤษภาคม 2562 สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

13 พฤษภาคม 2562 สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ปฎิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงงาน โดยทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เพื่อทรงงานในพื้นที่ จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านห้วยหม้อ ม. 5 บ้านห้วยลึก ม.6 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา งดเผาทุกชนิด ในช่วงวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th