Responsive image

12 พฤษภาคม 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2019

12 พฤษภาคม 2562 นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วย นายอานุภาพ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายพรเทพ ศิระวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และจิตอาสาของส่วนจัดการต้นน้ำ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.15 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมปลูกป่าเปียก ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย และทำธนาคารน้ำ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา รวม 1,500 คน ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th