Responsive image

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 08 พฤษภาคม 2019

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นำโดย นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15, นายอานุภาพ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า, นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายพรเทพ ศิระวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร, นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ, นายกวี ประสมพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) และ นายสนิท หอมนาน อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงราย (คคป.จ.ชร.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th