Responsive image

6 พฤษภาคม 2562 เวลา15.00 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 06 พฤษภาคม 2019

6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) จำนวน 90 คน เข้า ร่วมลงนามถวายพระพร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จากสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์มหาปราสาท ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับส่วนกลาง โดยมีนายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และร่วมดูการถ่ายทอดสดพิธีการจากส่วนกลางของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th