Responsive image

4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น.นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันเสาร์ 04 พฤษภาคม 2019

4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น.นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) จำนวน 90 คน เข้าพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 99 รูป เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดเชียงราย และร่วมดูการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจากส่วนกลาง ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th