Responsive image

11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 11 มีนาคม 2019

11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู การศึกษานอกโรงเรียนตำบลห้วยชมภู โรงเรียนบ้านปางขอน ผู้นำชุมชม และประชาชนตำบลห้วยชมภู จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการให้ความรู้ในด้านการป้องกันไฟป่า การดับไฟป่า การทำแนวกันไฟ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันไฟป่า การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการป้องกันไฟป่า ตลอดจนให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน มีนายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th

สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
261
เมื่อวาน
359
เดือนนี้
5,067
เดือนที่แล้ว
7,295
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
9,947