Responsive image

8 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 08 มีนาคม 2019

8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ราษฎรในท้องที่ตำบลเทอดไทย ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน จำนวนเป้าหมาย 250 คน ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th

สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
260
เมื่อวาน
359
เดือนนี้
5,067
เดือนที่แล้ว
7,295
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
9,947