Responsive image

7 มีนาคม 2562 สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ
วันที่ลงข่าว: วันพฤหัสบดี 07 มีนาคม 2019

7 มีนาคม 2562 สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ ร่วมกับชุดปฎิบัติการเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) จ.เชียงราย อบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่าและการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าเบื้องต้น ตามโครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านห้วยไร่ เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายจิตร ห้วยไชย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ไร่เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th

สถิติการเยี่ยมชม
วันนี้
261
เมื่อวาน
359
เดือนนี้
5,067
เดือนที่แล้ว
7,295
ปีนี้
29,787
ปีที่แล้ว
9,947