Untitled Document
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Untitled Document

 
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์ วันที่ 25/07/2560
ผู้เข้าชมวันนี้ = 903
UIP ไม่ซ้ำกัน = 304 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนนี้ = 25935
ผู้เข้าชมทั้งหมดเดือนที่แล้ว = 46728
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีนี้ = 279866
ผู้เข้าชมทั้งหมดปีที่แล้ว = 168828
ผู้เข้าชมทั้งหมด = 448694
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15

17 กรกฎาคม 2560 เข้าดู 17 ครั้ง
12 กรกฎาคม 2560 สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา

17 กรกฎาคม 2560 เข้าดู 11 ครั้ง
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

17 กรกฎาคม 2560 เข้าดู 19 ครั้ง
11 กรกฎาคม 2560 สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ

17 กรกฎาคม 2560 เข้าดู 12 ครั้ง
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ

17 กรกฎาคม 2560 เข้าดู 12 ครั้ง
8 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก

14 กรกฎาคม 2560 เข้าดู 15 ครั้ง
แบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามปลูกยางพารา วันที่ 19-07-2560 ดู 34 ครั้ง
ขอส่งแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) วันที่ 19-07-2560 ดู 4 ครั้ง
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ วันที่ 21-06-2560 ดู 20 ครั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่ง ผลงานประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ ไม่ซื้อ ขายงาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" วันที่ 19-06-2560 ดู 13 ครั้ง
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online วันที่ 16-06-2560 ดู 26 ครั้ง
เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 17-05-2560 ดู 41 ครั้ง
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทิศทางองค์การและจัดทำลักษณะสำรัญขององค์การของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 1-03-2560 ดู 66 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัส วันที่ 10-02-2560 ดู 152 ครั้ง
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล วันที่ 10-02-2560 ดู 145 ครั้ง
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10-02-2560 ดู 159 ครั้ง
แต่งตั่งคณะทำงานส่งมอบสอวนป่า/โครงการและพื้นที่ปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯที่มีอายุ 10 ปี ที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ วันที่ 2-06-2560 ดู 37 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการของโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำ วันที่ 16-02-2560 ดู 67 ครั้ง
จัดตั้งหน่วยงานฟื้นฟูป่าต้นน้ำยอดเนินขุนห้วยม่วง 1177 (ลูกเนินห้วยม่วง 1013) วันที่ 16-02-2560 ดู 86 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการตรวจสอบพบพื้นที่สวนป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และแปลงฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ถูกแผ้วถางและยึดถือครอบครอง วันที่ 10-02-2560 ดู 82 ครั้ง
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา วันที่ 9-02-2560 ดู 70 ครั้ง
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง วันที่ 9-02-2560 ดู 120 ครั้ง
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ วันที่ 9-02-2560 ดู 114 ครั้ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ วันที่ 9-02-2560 ดู 69 ครั้ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ วันที่ 9-02-2560 ดู 117 ครั้ง
แต่งตั้งชุดปฏิบัติงานทวงคืนพื้นที่สวนป่าแม่ขะจาน วันที่ 7-02-2560 ดู 150 ครั้ง
การสมัครสมาชิกเว็บกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศกลาง วันที่ 19-08-2558 ดู 330 ครั้ง
คู่มือ การใช้งานรายงานปริมาณน้ำฝน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) วันที่ 5-09-2557 ดู 298 ครั้ง
คู่มือ รวมวิธีแก้ไข Error เครื่องปริ้นเตอร์ Canon วันที่ 14-08-2557 ดู 294 ครั้ง
เอกสารการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 25-07-2557 ดู 336 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 วันที่ 25-07-2557 ดู 349 ครั้ง
ประกาศ สะนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 15 (เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขารวม จำนวน 1 หลัง ของอุทยานแห่งชาติภูซาง งบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 8-06-2560 ดู 52 ครั้ง
ประกาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ของอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา งบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 8-06-2560 ดู 37 ครั้ง
ประกาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15(เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา 10 ห้อง ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดพะเยา งบเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 18-05-2560 ดู 55 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อุนรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน จังหวัดเชียงราย) ของสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16-05-2560 ดู 27 ครั้ง
ประกาศ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเดินขึ้นภูชี้ฟ้า (ในเขตวนอุทยานภูชี้ฟ้า) ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วันที่ 2-05-2560 ดู 37 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกภูซาง จำนวน 5 รายการ ของอุทยานแห่งชาติภูซาง (งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21-04-2560 ดู 32 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเผยแพร่ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27-03-2560 ดู 42 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ขายพัสดุเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 142 รายการ วันที่ 22-02-2560 ดู 288 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ขายพัสดุเก่าชำรุดที่ใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 18 รายการ วันที่ 25-01-2560 ดู 129 ครั้ง
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์?ี่ 15 (เชียงราย) เรื่อง ขายพัสดุชำรุดที่ใช้แล้ว โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 13 รายการ วันที่ 13-01-2560 ดู 120 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 8 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนพฤศภาคม 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 5 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนมีนาคม 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 6 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 6 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนมกราคม 2560 วันที่ 14-07-2560 ดู 5 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนธันวาคม 2559 วันที่ 14-07-2560 ดู 4 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำ เดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 14-07-2560 ดู 4 ครั้ง
งบทดลองจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 14-07-2560 ดู 5 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 16-05-2560 ดู 27 ครั้ง
Untitled Document
นายกมลไชย คชชา
ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

รายการพัฒนาเชียงรายนำไทย
สู่อาเซียน
Untitled Document
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)


775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร:: 053- 711402 โทรสาร :: 053-711961
จัดทำโดย ศูนย์ปฎิบัติการภูมิสารสนเทศ